Kancelaria prawna Hubert Lary

Usługi kabotażowe w Niemczech

Na co zwrócić uwagę

Wielu polskich przewoźników międzynarodowych świadczy usługi kabotażowe w Niemczech.
Dzisiaj chciałby Wam zwrócić uwagę na fakt, że w takim wypadku nie stosuje się Konwencji CMR. W przewozach kabotażowych u naszych zachodnich sąsiadów często nie wystawia się listów przewozowych.
Pamiętajmy, że w takich przewozach stosuje się Kodeks Handlowy Niemiecki (HGB) §§ 407-475h.
Na co zwrócić uwagę ?
Po pierwsze zgodnie z § 421 Odbiorca towaru ma obowiązek uiścić opłatę za transport, którą jest dłużny. Ta zapłata frachtu oraz postojowego winna być dokonana łącznie z żądaniem Odbiorcy wydania mu przesyłki. Nadawca ma obowiązek zapłaty za przewóz wg umowy.
Po drugie warto zwrócić szczególną uwagę na wysokość odpowiedzialności przewoźnika. Wg konwencji CMR jest ona standardowo ograniczona do 8,33 SDR za kilogram przesyłki. I ta zasada jest utrzymana w § 432 pkt. 1 HGB. Ale zgodnie z § 449 HGB strony mogą odmiennie ułożyć umowę. Wysokość odszkodowania może być określona w zakresie 2 – 40 SDR za kilogram przesyłki. Ale ważne jest, że takie  podwyższenie wysokości odpowiedzialności przewoźnika uzależnione jest od :
  • zawarcia takiego zapisu w negocjacjach. Jest to o tyle ważne, że podwyższenie odpowiedzialności nie może być dokonane w formie jakiegoś zapisu w ogólnych warunkach na stronie internetowej, ale MUSI wynikać z negocjacji stron i wyrażenia konsekwentnie ich woli w tym zakresie,
  • podwyższenie kwoty odpowiedzialności musi być także szczególnie uwypuklone w umowie (zleceniu) poprzez wyraźną odmienną postać druku (np. inna czcionka” lub pogrubienie).
W przeciwnym wypadku takie zastrzeżenie może być uznane za nieobowiązujące.
Wielokrotnie w zleceniach firmy niemieckie zastrzegają sobie podwyższoną wysokość odszkodowania do 40 SDR za kilogram. Jest to kwota znaczna i może narazić polskiego przewoźnika na dużą odpowiedzialność.
W takim wypadku zalecamy wyraźne oświadczenie, że Wasz przewóz będzie realizowany na ogólnych zasadach HGB §§ 407-475h.
Innym ważnym elementem jest termin zgłoszenia szkody przez Odbiorcę. Zgodnie z § 438 HGB, jeżeli szkoda jest widoczna z zewnątrz (czyli np. jest to szkoda ilościowa wg palet), to Odbiorca ma obowiązek ją zgłosić w momencie rozładunku. Nie może tego zgłosić po kilku dniach. Przepisy wyraźnie stanowi domniemanie odbioru towaru w stanie bez uszkodzeń zewnętrznych i zgodnie z zadeklarowaną ilością.
W pozostałych przypadkach szkoda lub brak ilościowy winny być zgłoszone najpóźniej w terminie do 7 dni.
Czytaj więcej

Kancelaria Prawna Hubert Lary Dla dobra naszych najbliższych Ubezwłasnowolnienie najbliższych. …

Kancelaria Prawna Hubert Lary Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Koszty prawnika pokryje …

Biuro Wirtualne Kancelaria Prawna oferuje klientom  tzw. Biuro Wirtualne, które …

Kancelaria prawna Hubert Lary Testament odręczny Wykładnia woli spadkodawcy „Sąd …

Kancelaria prawna Hubert Lary Spółka komandytowa Czy to się jeszcze …