Kancelaria prawna Hubert Lary

Skrzynki mailowe pod specjalnym nadzorem.

Skrzynka mailowa

Cyfryzacja dotyka też coraz bardziej spraw sądowych i administracyjnych.

Już niedługo wejdą w życie przepisy o doręczeniach elektronicznych. Trzeba być na to przygotowanym. 

Ale już dzisiaj zgodnie z art. 458(3) § 1 kpc przedsiębiorca, będący stroną postępowania sądowego, musi wskazać w piśmie procesowym adres skrzynki mailowej. Niby rzecz prosta, ale może zrodzić poważne problemy. Brak wskazania adresu skrzynki mailowej jest brakiem formalnym, który należy usunąć na wezwanie sądu. 

Na taką skrzynkę sąd może wysyłać pisma procesowe, wezwania i inne zobowiązania strony.

Odradzam używanie zwykłych skrzynek mailowych, a zwłaszcza takich darmowych dostępnych powszechnie na publicznych serwerach. Zalecam, aby każda firma założyła sobie taką specjalną skrzynkę mailową do spraw urzędowo-sądowych. Można ją np. nazwać : tribunal@nazwa lub sekretariat@nazwa lub biuro@nazwa.

Taka skrzynka mailowa musi być pod szczególnym nadzorem.

Po pierwsze trzeba dobrze rozwiązać problem jej ochrony przed spamem i włamaniami. Na skrzynkę może wpłynąć ważne pismo sądowe, a program chroniący przeniesie taki mail do spamu lub co gorsza skasuje wiadomość. A więc ważnym problemem jest uchronienie się przed automatycznym usunięciem takiej wiadomości. 

Drugim problemem jest, aby dostęp do takiej skrzynki był ściśle określony. Nie może się zdarzyć sytuacja, że upoważniony pracownik wyjedzie na wakacje, a nikt inny nie będzie miał dostępu do takiej skrzynki. Mogą przecież na jej adres wpływać ważne pisma sądowe, administracyjne, których nikt nie odbierze. A w nich mogą być zakreślone terminy do złożenia pisma, do wniesienia opłaty lub złożenia apelacji, itp. Odbiór takiego pisma sądowego po dwóch tygodniach to może być przysłowiowa “musztarda po obiedzie”. 

Trzecim problemem jest, aby taka skrzynka była regularnie sprawdzana. Nie może ona być sprawdzana raz na tydzień.

 

A zatem jak wynika z tych szybkich uwag taka skrzynka mailowa musi być pod specjalnym nadzorem firmy. 

 

Czytaj więcej

Kancelaria prawna Hubert Lary Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Koszty prawnika może …

Biuro Wirtualne Kancelaria Prawna oferuje klientom  tzw. Biuro Wirtualne, które …

Kancelaria prawna Hubert Lary Testament odręczny Wykładnia woli spadkodawcy “Sąd …

Kancelaria prawna Hubert Lary Spółka komandytowa Czy to się jeszcze …

Kancelaria prawna Hubert Lary Pozew bez adresu pozwanego Nie zawsze …