Kancelaria prawna Hubert Lary

Pełnomocnik procesowy za darmo ?

Nowa procedura uchwalona przez Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik procesowy za darmo wg nowej procedury uchwalonej przez PIS ? Zgodnie z art. 143 kpc, gdy adres pozwanego nie jest znany sąd może ustanowić dla niego kuratora do doręczeń ? Ale jaki jest zakres działania takiego kuratora ? Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 grudnia 2017 r. za sygn. I UK 262/17 „Nawet w sytuacji kuratora dla doręczeń nie można poprzestawać na bierności kuratora. Kurator, o którym mowa w art. 143–147 KPC, nie jest jedynie „kuratorem dla doręczeń”. Ma on bowiem podejmować za stronę, której miejsce pobytu nie jest znane, czynności niezbędne dla obrony jej praw.” Taka kuriozalna zmiana kpc doprowadziła do tego, że pozwany uzyskuje za darmo praktycznie pełnomocnika procesowego. Powód musi się wdać w polemikę prawną z tym pseudo „kuratorem do doręczeń“, bo praktycznie jest on pełnomocnikiem. W mojej sprawie sąd na kuratora powołał adwokata, a zatem ten adwokat to „kurator“ czy pełnomocnik ? Należy pilnie zmienić prawo. Taki kurator może wnioskować do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, ale nie może zastępować pełnomocnika.
Hubert wysłał(a) Dzisiaj o 12:16
To już kolejna sprawa, gdy ważą się losy wypowiedzenia umowy o pracę. Pamiętajcie co jest najważniejsze przy wypowiadaniu umów o pracę, że : 1) przyczyna wypowiedzenia MUSI być konkretna i rzeczywista. Nie musi być drobiazgoda, ale ogólniki lub jej brak powoduje nieważność wypowiedzenia. 2) należy wybrać do zwolnienia pracownika wg pewnych kryteriów. Te kryteria podlegają ocenie sądu. Zatem KONIECZNIE musicie napisać regulamin kryteriów wyboru pracowników do wypowiedzenia. Jeżeli te 2 elementy będziecie mieli dopięte na klucz, to każdą sprawę pracowniczą raczej wygracie.
Czytaj więcej

Kancelaria Prawna Hubert Lary Dla dobra naszych najbliższych Ubezwłasnowolnienie najbliższych. …

Kancelaria Prawna Hubert Lary Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Koszty prawnika pokryje …

Biuro Wirtualne Kancelaria Prawna oferuje klientom  tzw. Biuro Wirtualne, które …

Kancelaria prawna Hubert Lary Testament odręczny Wykładnia woli spadkodawcy „Sąd …

Kancelaria prawna Hubert Lary Spółka komandytowa Czy to się jeszcze …