Odszkodowania

Jeżeli ponieśliście szkodę majątkową, doznaliście jakiejś krzywdy, uszczerbku na zdrowiu to przysługuje Wam odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta. Polecamy Wam w tym zakresie profesjonalne i kompleksowe usługi prawne wg zasady jedna Kancelaria od początku do końca. Udzielimy pomocy prawnej już na etapie przedsądowym, Wyślemy wezwanie do zapłaty, wyliczymy kwotę odszkodowania, skompletujemy dokumentację, pomożemy zawrzeć ugodę. A gdy to będzie konieczne poprowadzimy sprawę przed sądem.

Prowadziliśmy skutecznie  spory z firmami ubezpieczeniowymi, sprawcami szkód oraz osobami odpowiedzialnymi za wyrządzone krzywdy. Uzyskaliśmy dla naszych klientów znaczne kwoty.

Naszym wynagrodzeniem jest prowizja od realnie uzyskanej kwoty dla klienta. Dlatego jesteśmy zainteresowani, aby nasz klient otrzymał jak największą kwotę świadczenia.

Wypadki przy pracy

Pomożemy przy protokole szkodowym w ramach postępowania wewnątrzzakładowego  i poprowadzimy sprawę o ustalenie wypadku przy pracy. A jeżeli  świadczenie z ZUS nie pokryje całej szkody zaskarżymy pracodawcę, jeżeli tylko był winien wypadku.

Błędy medyczne

Poprowadzimy sprawę przeciwko szpitalowi i lekarzowi. Będziemy Was reprezentować przed Komisją, a następnie przed sądem. Szpitale są ubezpieczone, a zatem klient ma gwarancję wypłaty odszkodowania.

Szkody cywilne

Sprawca musi pokryć szkodę wyrządzoną swoim czynem i wypłacić dodatkowo zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. Poprowadzimy taką sprawę. 

Wypadki komunikacyjne

Ubezpieczenie musi pokrywać pełną szkodę. Wygraliśmy dotychczas wszystkie sprawy przeciwko różnym zakładom ubezpieczeń o realne odszkodowanie. Zaskarżymy także sprawcę wypadku o wypłatę zadośćuczynienia.

Krzywdy wyrządzone w internecie i w sieciach społecznościowych

Podejmiemy się prowadzenia sprawy o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone w internecie i na portalach społecznościowych. Trzeba powstrzymać tę falę bejtu wylewającą się netu. Nikt, kto obraża, wyzywa, narusza cześć, dobre imię lub inne dobra osobiste nie może skrywać się za anonimowością. Musi odpowiedzieć karnie cywilnie.

Aktualności

Kancelaria prawna Hubert Lary Rozliczanie kosztów prawnika Rozliczanie kosztów zastępstwa …

Kancelaria prawna Hubert Lary Dzika Windykacja Oszustwo czy naciąganie prawa? …

Kancelaria prawna Hubert Lary Pełnomocnik procesowy za darmo ? Nowa …