Kancelaria prawna Hubert Lary

Dzika Windykacja

Oszustwo czy naciąganie prawa? Z tym można walczyć!

Czym jest dzika windykacja?

Dzika windykacja to nic innego jak dochodzenie przedawnionych wierzytelności, nierzadko z kosztami znacznie przewyższającymi zadłużenie. Dzieje się to między innymi przez sztuczny obrót wierzytelnościami dokonywany na podstawie umów zbiorczych, najczęściej takich które są nieweryfikowalne. Taki obrót generuje dodatkowe, nieprzewidziane umową koszty po stronie dłużnika. Często są to koszty znaczne, nie weryfikowalne. Zgodnie z umową pożyczki wierzyciel ma prawo tylko naliczać odsetki. Żadne inne koszty firm windykacyjnych nie mogą być doliczane bez wyroku sądu.

Zagraniczny windykator. Prawdziwy problem.

Najczęściej problem pojawia się, kiedy windykatorem jest firma zagraniczna. Polskie firmy i osoby są ścigane przez windykatorów między innymi z Luksemburga, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii. Prowadzi to do skomplikowanej procedury sądowej, a osoby windykowane napotykają wiele trudności w dochodzeniu swoich praw i obronie przeciwko nielegalnej windykacji.

Kuriozum była sprawa w której windykator odmówił sądowi okazania umowy cesji, a wrocławski Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy zaakceptowały ten fakt. W tym wypadku mój klient nie mógł nawet sprawdzić tej cesji, jej prawidłowości i zasadności roszczeń.

Jak sobie radzić z windykacją.

Jedynymi osobami na które możecie liczyć w przypadku dzikiej windykacji są …zawodowi prawnicy (radcy prawni i adwokaci). Już od wielu lat nasza Kancelaria walczy w Waszym imieniu z taką dziką windykacją. Mamy za sobą wiele wygranych procesów, powstrzymanych egzekucji, zawartych ugód.

Podstawą w walce z nieuczciwą windykacją jest dobrze przeprowadzona analiza umowy, którą klient zawarł z kontrahentem. Firmy windykacyjne wykorzystują nieznajomość prawa, pośpiech klientów i brak konsultacji z prawnikiem, bardzo rozbudowane umowy, które trudno przeczytać, itp. 

Aby uniknąć dzikiej windykacji należy podjąć następujące kroki :

1. dokładnie przeczytać umowę,

2. zwrócić uwagę na zapisy o cesji wierzytelności, a najlepiej wyłączyć taką możliwość, 

3. zwrócić uwagę na koszty ewentualnej windykacji,

4. ale zawsze najlepiej skonsultować się z radcą prawnym.

Czytaj więcej

Kancelaria Prawna Hubert Lary Dla dobra naszych najbliższych Ubezwłasnowolnienie najbliższych. …

Kancelaria Prawna Hubert Lary Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Koszty prawnika pokryje …

Biuro Wirtualne Kancelaria Prawna oferuje klientom  tzw. Biuro Wirtualne, które …

Kancelaria prawna Hubert Lary Testament odręczny Wykładnia woli spadkodawcy „Sąd …

Kancelaria prawna Hubert Lary Spółka komandytowa Czy to się jeszcze …