WINDYKACJA LUB CESJA POWIERNICZA

Skutecznie poprowadzimy windykację Waszych wierzytelności. Klient ma do wyboru dwie formy współpracy i zlecenia nam sprawy. 

I.  CESJA POWIERNICZA

Zawieramy z klientem umowę, gdzie klient dokonuje cesji powierniczej swojej wierzytelności. Od tego momentu Kancelaria podejmuje działania we własnym imieniu i za własne środki w celu odzyskania wierzytelności. W przypadku ściągnięcia są one natychmiast przekazywane klientowi.

Nasze honorarium stanowi prowizja od kwoty odzyskanej. 

Od dnia zawarcia takiej umowy klienta już nic nie obchodzi. Cała sprawa jest w naszych rękach.

II. WINDYKACJA W IMIENIU KLIENTA

Wierzytelność przez cały czas jest w rękach klienta. Kancelaria podejmuje czynności w imieniu i na rzecz klienta. Klient ponosi koszty windykacyjne. 

Fur semper moram facere videtur  (Złodziej zawsze pozostaje w zwłoce)

Kancelaria zachowuje wszystkie informacji dotyczące wierzytelności w tajemnicy. Zatem tajemnicą są objęte fakty jaka jest wielkość nieściągniętych wierzytelności po stronie klienta, kto jest dłużnikiem, jaka jest kwota długu. 

Kancelaria nie może działać w żaden sposób na szkodę klienta. Zatem nie możemy prowadzić jednocześnie jakiejkolwiek windykacji przeciwko swojemu klientowi. Nie wykorzystamy przekazanych nam informacji w celu ewentualnego prowadzenia windykacji przeciwko klientowi. 

Firma windykacyjna nie będąca objęta etyką zawodową radców prawnych i adwokatów może podjąć działania windykacyjne także przeciwko swojemu klientowi. 

Zaryzykujecie fakt, że Wasz windykator będzie miał informacje o Was i może je wykorzystać przeciwko Wam ?

Ponieważ windykację prowadzi Kancelaria Prawna nie musicie już wystawiać żadnego innego pełnomocnictwa dla jakiegoś prawnika, którego poleci Wam windykator. Klienci są nieświadomi, że wystawiając pełnomocnictwo dla wskazanego prawnika tym samym zawierają z nim odrębną umowę … za którą mogą extra zapłacić. Albowiem żaden adwokat czy radca prawny nie może korzystać z usług pośrednika. 

Zlecając zatem nam sprawę macie pewność, że poprowadzimy ją od samego początku do samego końca.

Ponieważ zlecacie sprawę zawodowemu pełnomocnikowi radcy prawnemu to macie pewność, że zlecacie usługę profesjonalistom i na najwyższym poziomie zawodowym. 

Wiele firm windykacyjnych zostało założonych przez osoby nie mające nic wspólnego z prawem. Jako Kancelaria Prawna prowadziliśmy już kilka procesów przeciwko takim nierzetelnym windykatorom, którzy doprowadzili do przedawnienia wierzytelności lub podjęli fatalne decyzje prawne. 

Jako radcy prawni stosujemy najwyższe zasady etyki ustanowione przez nasz samorząd zawodowy. Etyka jest gwarancją dla klienta, że jego prawnik zrobi zawsze wszystko co najlepsze i co możliwe, aby zrealizować zlecenie.

Windykator, który działa nieetycznie na końcu może oszukać także Was, czyli swojego klienta. 

53-650 Wrocław
ul. Stefana Czarnieckiego 11
NIP: 897 102 99 38

Tel./fax: (71) 354 45 87
Komórka:(602) 315 336 
E-mail:lary@radcaprawny.biz